fbpx
צילומי הריון - צילומי ניו בורן - -צילומי בת מצווה - צילומי גיל שנה - צילומי משפחה - צילומי תדמית - צילומי מוצרים

תקנון החברה – אילנקה צלמת הריון ניו בורן ומשפחה

תקנון הסטודיו של אילנה פלטונוב

סטודיו אילנקה צילומי הריון | צילומי ניו בורן | צילומי משפחה.

יום הצילום:

• שריון מועד לצילום כרוך במקדמה של 200 ₪ וחתימה על טופס הזמנת עבודה.

• יש להגיע לצילומים 10 דק לפני הזמן,  נא לא לאחר.

• יתר התשלום לצילום הינו בסיום יום הצילום, ניתן לשלם במזומן, פייבוקס, אשראי, ביט או העברה בנקאית.

• החזר מלא של המקדמה במקרה של התראה עד שבוע מראש. 

 בהתראה של שבוע או פחות ממועד הצילומים, אאפשר דחייה של הצילומים למועד חדש (עד חודשיים מהתאריך המקורי בהתאם לזמינות הסטודיו) 

• הצילומים יתקיימו באיזור נס ציונה והסביבה | תוספת תשלום עבור עיר מרוחקת תגבה עפ״י עלויות הנסיעה

 אני מצלמת גם בימי שישי בבוקר ללא תוספת תשלום | עבור צילום בערב שישי וימי שבת תגבה תוספת תשלום של 250 ש״ח 

בחירת תמונות לעיבוד:

 התמונות הערוכות ישלחו באמצעות קישור להורדה לכתובת המייל כ3 שבועות מיום הצילום אלא אם סוכם אחרת

• מספר התמונות לבחירה ניתן לפי החבילה שנסגרה. ניתן להוסיף תמונות נוספות לעיבוד בעלות נפרדת (הרשומה בלינק). במידה ויבחרו תמונות נוספות הסטודיו יצור קשר עם הלקוח לאימות הבחירה והשלמת חיוב.

• התמונות שיבחרו ע"י הלקוח הi סופיות ולא ניתן לשנות אותם לאחר הבחירה והשליחה.

• התמונות המעובדות ישמשו בהמשך להדפסת מוצרים. לא תהיה בחירה נוספת של תמונות להדפסת מוצרים !!

• לאחר שליחת התמונות לעיבוד תקבלו מייל חוזר שבחירתכם התקבלה ותעבור לעיבוד גרפי.

 אין מסירת חומרי גלם.

• ללא אישור הסטודיו, לקוח שלא בחר תמונות לעיבוד עד 90 ימים מיום הצילום מוותר על זכותו לקבל תמונות מעובדות ללא אפשרות החזר כספי. כל דרישה לעיבוד לאחר זמן זה תתבצע בתשלום נוסף לפי מחירון הסטודיו.

קבלת תמונות מעובדות:

• לאחר כ- 10 ימים הלקוח יקבל למייל או/ו SMS ללינק של התמונות המעובדות.

• לקוח שלא אישר תמונות תוך 30 ימים מיום שליחת הלינק יחשב הדבר כאישור מוסכם ולא תהיה אפשרות לתיקונים נוספים אלה בעלות נוספת.

איסוף חומרים:

• לאחר קבלת מייל או/ו SMS שהחומרים מוכנים וניתן לאסוף אותם.

• ניתן לאסוף חומרים ב: א-ה מהשעה: 09:00 – 17:00 . ניתן לקבוע באופן מיוחד עם מנהל הסטודיו שעות איסוף אחרות.

• הסטודיו אינו מחויב לשמור את התמונות הצילום או התמונות המעובדות מעבר לחצי שנה ( 180 ימים) לאחר שצולם הלקוח.

אילנה פלטונוב רשאית לשנות מעת לעת את תקנון החברה. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם גם מבלי שהחברה תידרש למסור ללקוחות החברה הודעה בדבר השינוי.